Zhvillim të Hapësirës Cloud

Bizneset shpesh rekomandohen që të krijojnë hapësira të personalizuara në formatin Cloud në mënyrë që të mbajnë dhe të ruajnë të dhënat e tyre private në një hapësirë të sigurtë dhe konfidenciale. The Dancing Bits mund të zhvillojë hapësira publike, private apo hibride në format Cloud për të dhënat tuaja, bazuar në llojin e të dhënave dhe qëllimin e përdorimit të tyre.