Shërbimet e Konsulencës

Shërbimet teknologjike janë shpesh të shtrenjta dhe komplekse. Bizneset dhe ndërmarrjet kanë nevojë për asistencë dhe konsulencë teknike përpara se të blejnë, implementojnë apo përdorin teknologji të reja për proçeset e tyre. The Dancing Bits ofron shërbime profesioniste konsulence për biznese dhe
institucione që e kanë të nevojshme të krijojnë shërbime, strategji apo programe teknologjike të personalizuara, që kanë nevojë t’i bëjnë shërbimet e tyre më inovative, të automatizojnë proçese dhe të reduktojnë kostot.

Bizneset kanë nevojë të përdorin teknologji që premtojnë të përmirësojnë strategjitë e biznesit dhe të rrisin efiçencën si dhe të ardhurat financiare. Për këtë arsye, The Dancing Bits gjithmonë sugjeron teknologjinë e duhur dhe të personalizuar për çdo biznes, bazuar në fazën e zhvillimit të biznesit dhe në qëllimet afatgjata që biznesi do të arrijë me ndihmën e projekteve teknologjike.

Ekspertët tanë të teknologjisë së informacionit si fillim bëjnë një analizë të detajuar të biznesit tuaj dhe identifikojnë nevojat e tij, përpara se të krijojnë një strategji të mirëfilltë dhe rekomandimet e nevojshme për infrastrukturën që i duhet biznesit. Ekspertët tanë gjithashtu asistojnë bizneset gjatë operacioneve teknologjike specifike, për periudha të shkurtra, si dhe punojnë në bashkëpunim me departamentin e teknologjisë së biznesit tuaj.