Menaxhim i të dhënave

Menaxhimi i të dhënave të organizatës suaj nuk ka qenë asnjëherë më parë kaq i rëndësishëm sa në ditët e sotme! Të dhënat tuaja që qarkullojnë në internet duhet të jenë të sigurta dhe konfidenciale, dhe për këtë ju keni nevojë për shërbimet më të sigurta teknlogjike që ofrohen nga kompania jonë.

TDB ofron mbrojtje të plotë të të dhënave tuaja me anë të softuerëve të dedikuar që mbrojnë dhe ruajnë të dhënat tuaja, Backup të të dhënave në rast humbjeje apo vjedhjeje të të dhënave si dhe Rikuperim të Dhënash në rast humbjeje apo fshirjeje aksidentale të të dhënave. TDB mund të krijojë hapësira Cloud private të personalizuara dhe të dedikuara për të dhënat tuaja private. Kompania jonë gjithashtu mund të ndihmojë biznesin tuaj të integrojë softueret më të mirë dhe produkte për menaxhimin e të dhënave tuaja, si Office 365 apo produkte të tjera të njohura.