Shërbimet e Monitorimit

Proçeset tona monitoruese përfshijnë suport teknik të vazhdueshëm dhe menaxhim efektiv të shërbimeve tuaja teknologjike apo mjeteve teknologjike me të cilat operon biznesi juaj, si serverat (performancën e tyre, performancën e CPU, përdorimin e diskut dhe memories, monitorim në momente kritike), infrastrukturën teknologjike, sigurinë, rrjetet (monitorim të ruterit, fireëall, sëitch dhe USP), e të tjera.

Monitorimi teknologjik nga TDB përfshin gjithashtu Monitorim dhe Mirëmbajtje Desktop-i si dhe Menaxhim të infrastrukturës Mobile. Shërbimi MMD përfshin përditësime automatike spyëare si dhe përditësime antivirus, pastrim kasheje dhe dokumentesh, monitorim të hapësirës në disk si dhe përditësime automatike sigurie. Ky shërbim konsiston në kontrollimin dhe menaxhimin e të dhënave në smartfonët e punonjësve dhe mjetet e tjera personal që ata i përdorin për qëllime profesionale në lidhje me biznesin tuaj.

Shërbimet tona teknologjike monitoruese përfshijnë monitorimin e:

Monitorim të Infrastrukturës fizike teknologjike:

 • Serverat
 • Hapësira
 • Siguria
 • Rrjeti

Monitorim të Hapësirës Cloud:

 • Publike
 • Private
 • Hibride

Aplikacionet:

 • Databazat
 • Sistemet Operative
 • Serverat e uebit dhe aplikacioneve
 • Komunikimet e unifikuara
 • Log Analytics